Rytme, rytme

DJ’ene som spilte musikk og skapte stemning på de mange nabolags- eller gatefester introduserte hiphopen. Musikken ble delt inn isolerte bruddstykker, som så ble repetert, lagt inn som breaks. Disse bruddstykkene var laget av funk-, disco- og electronica-låter.

Bruk av break-beat-teknikken

Det var DJ Kool Herc som først begynte, men det var DJ Grandmaster Flash som videreutviklet teknikken. Dette er den teknikken som kalles break-beat-teknikken som etter hvert kalles beat juggling eller rytme-sjonglering.

Etter hvert så la man til scratching (vinylperkusjon) og man la til beatbox. Slik utviklet hiphopen seg videre. DJ’en eller MC’ens rolle gikk fra å være en som annonserte musikk og annet i løpet av lydanlegget til å være en som faktisk deltok og snakket med rim! Og dette førte til en videreutvikling av hiphopen og man fikk rap.

Utviklingen av graffitibevegelsen

Graffitibevegelsen begynte før hiphopen, men da først og frem som tagging. Dette var en alternativ måte å gjøre seg sett og ikke minst en måte for de voldelige gjengene å markere seg i amerikanske byer.

Etter hvert fikk denne uttrykksmåten mer oppmerksomhet og Taki 183 anses som den første kjente hiphop/taggeren. I 1971 tok han førstesiden i The New York Times, noe som fikk flere til å virkelig få øynene opp for denne kunstformen og kulturen.

Grafitti regnes som en del av hiphopen ikke bare fordi den har sin opprinnelse i samme kultur, samme smeltedigel som hiphopen, men fordi man må ha rytme og flyt for å kunne skape god grafitti. Dette var en helt annen måte å bevege seg på og skape kunst på enn før og derfor ble den en viktig del av hiphopen.

Breakdance og dance

Når man snakker om rytme så må man snakke om breakdance som er det rytmiske uttrykket av hiphop. I senere tid så har man fått flere varianter av denne stilen og det er også nye stiler som kan fange essensen i hiphopen, nemlig rytmen.

Det er nemlig rytmen, mer enn sangen/stemmen som er drivkraften.